เตาตู้อัตโนม้ติคู่มีรูน้ำปลา :หจก.วงเวียน 22 แก๊ส

รายละเอียดสินค้า

เตาตู้อัตโนม้ติคู่มีรูน้ำปลา

เตาตู้อัตโนมัติคู่มีรูวางขวดน้ำปลา

เป็นเตาอัตโนมัติ สเตนเลสทั้งตัว

มีลูกบิดไว้เปิดปิด ปรับระดับเปลวไฟ

มีรูไว้วางขวดน้ำปลา

มีถาดรองเศษอาหาร ถอดออกมาทำความสะอาดง่าย

เหมาะสำหรับใช้ตามบ้าน