เครื่องเตือนแก๊สรั่ว รุ่น AB-370R :หจก.วงเวียน 22 แก๊ส